SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
5
8
2
4
6
3

 

 

Năm 2017 khép lại, quận Bình Thạnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác vận động Nhân dân và công tác xây dựng Đảng. Từ những kết quả này khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của ...

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05), Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và triển khai kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị này, trong đó trọng tâm là xác định các nhóm nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm ...

Phát huy những kết quả đạt được trong những năm trước, năm 2017, công tác dân vận của chính quyền tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở; nhận thức rõ ý nghĩa đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã đề ra nhiều giải pháp, mô hình cụ thể để thực hiện có trọng tâm, ...

Dấu ấn trên vùng đất Bình Hòa - Thạnh Mỹ Tây

Theo thống kê, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam chiếm tới 97% đóng góp hơn 40% GDP, có vai trò không nhỏ trong góp phần tăng trưởng thị trường tài chính (nhất là tài chính vi mô), phát triển xã hội cân bằng và ổn định.... Riêng tại quận Bình Thạnh, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng chiếm số lượng khá nhiều góp phần thúc đẩy tăng ...

Bản sắc văn hóa dân tộc là sắc thái gốc, là những giá trị căn bản, cốt lõi riêng biệt không thể trộn lẫn của một nền văn hóa khác. Một nền văn hóa có tính dân tộc, là nền văn hóa mang đầy đủ bản sắc của chính dân tộc ấy. Vì vậy, việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa mang bản sắc văn hóa dân tộc có ý nghĩa to lớn đối với sự tồn vong ...

Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng
Năm 2017, hệ thống Mặt trận Tổ quốc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/QU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thạnh về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quận. Để thực hiện Chỉ thị này, đội ngũ cán bộ Mặt trận từ quận đến cơ sở đã nỗ lực thực hiện ...
  Đồng hành vì lợi ích đoàn viên Công đoàn  (12/02)
  “Đi chợ giúp người nghèo” - Ý nghĩa từ một mô hình  (12/02)
  Luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”  (12/02)
Lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Năm 2017, năm thứ hai Ủy ban nhân dân quận thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng thành phố, Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện và tình hình địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra ...
  Niềm tin và động lực từ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp  (13/02)
  Mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018  (12/02)
  Chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư dự án Chung cư CT Home tại Phường 13  (12/02)
Phần mềm "BÌNH THẠNH TRỰC TUYẾN” trong quản lý trật tự đô thị: Người dân giám sát, chính quyền xử lý
Nhiều năm trước đây, quận Bình Thạnh đã có nhiều biện pháp tập trung thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị; tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào thông tin phát hiện của lực lượng chức năng khi tuần tra địa bàn kết quả vẫn còn hạn chế. Do đó, mục tiêu xây dựng đô thị văn minh khó đạt được. Từ thực tế đó, lãnh đạo quận chỉ đạo nghiên cứu xây dựng ...
  Tập trung duy tu, sửa chữa công trình hạ tầng, đảm bảo an toàn giao thông  (12/02)
  Hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở ven sông Sài Gòn  (19/12)
  Lãnh đạo quận tiếp đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 16 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh  (16/12)
Mừng Xuân nhớ Bác
Đánh Mỹ năm xưa đón Tết sang Mừng Xuân chiến thắng rực mai vàng Trầm hùng tiếng Bác lời thơ vọng Hào sảng giọng Người câu chúc vang Ngày nay đổi mới dân no ấm Hội nhập năm châu bước sánh hàng Ra sức làm theo Di chúc Bác Dựng xây Tổ quốc “vững âu vàng” (*). (*) Ý thơ Trần Nhân Tông. ht
  Sài Gòn Xuân Mậu Thân 1968  (13/02)
  Năm Tuất với những sự kiện trọng đại trong lịch sử  (13/02)
Lực lượng vũ trang quận Bình Thạnh:Tăng cường đổi mới công tác huấn luyện dân quân
Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vừa là đòi hỏi khách quan, vừa là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của đơn vị. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, những năm qua, Đảng ủy - Ban chỉ huy Quân sự quận Bình Thạnh tập trung nghiên cứu, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển ...
  Chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an quận Bình Thạnh  (12/02)
  Tổng kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ  (12/02)

 

  • Không tiêu đề
Tìm kiếm