SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
3
3
9
6
8
5
Lịch tiếp công dân 26 Tháng Giêng 2021 3:37:00 SA
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (20/01/2021)
Văn bản đính kèm: 37/TB-VP
Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Quý I năm 2021  (31/12/2020)
Văn bản đính kèm: 612/TB-VP
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (04/11/2020)
Văn bản đính kèm: 503/TB-VP
Thông báo điều chỉnh Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Quý IV năm 2020  (03/11/2020)
Văn bản đính kèm: 502/TB-VP
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (27/10/2020)
Văn bản đính kèm: 488/TB-VP
Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Quý IV năm 2020  (28/09/2020)
Văn bản đính kèm: 431/TB-VP
Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND quận  (01/09/2020)
Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND quận Văn Bản đính kèm: 383/TB-VP
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (23/07/2020)
Văn bản đính kèm: 316/TB-VP
Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Quý III năm 2020  (03/07/2020)
Văn bản đính kèm: 272/TB-VP
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (24/06/2020)
Văn bản đính kèm: 248/TB-VP

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm