SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
8
2
3
4
0
Lịch tiếp công dân 23 Tháng Mười 2020 4:02:20 SA
Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Quý IV năm 2020  (28/09/2020)
Văn bản đính kèm: 431/TB-VP
Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND quận  (01/09/2020)
Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND quận Văn Bản đính kèm: 383/TB-VP
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (23/07/2020)
Văn bản đính kèm: 316/TB-VP
Thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Quý III năm 2020  (03/07/2020)
Văn bản đính kèm: 272/TB-VP
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (24/06/2020)
Văn bản đính kèm: 248/TB-VP
Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận  (18/06/2020)
Văn bản đính kèm: 236/TB-VP
Thông báo Lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh  (15/06/2020)
Văn bản đính kèm: 230/TB-VP
Thông báo Lịch tiếp công dân Quý III năm 2020 của Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh  (11/06/2020)
Văn bản đính kèm: 09/TB-HĐND
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận Bình Thạnh Quý II năm 2020  (30/03/2020)
Văn bản đính kém: 111/TB-VP
Điều chỉnh Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND quận  (21/02/2020)
Văn bản đính kèm: 67/TB-VP

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm