SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
4
1
6
4
7
Quy hoạch Xây dựng và Đô thị 18 Tháng Mười 2019 1:49:39 SA
Thông báo về kế hoạch công bố công khai Quyết định 3208/QĐ-UBND ngày 31-7-2019 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh  (04/09/2019)
Thông báo về kế hoạch công bố công khai Quyết định 3208/QĐ-UBND ngày 31-7-2019 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư một phần phường 13 (giới hạn bởi đường Quân sự - sông Sài Gòn - Rạch Thủ Tắc - Rạch Lăng), quận Bình Thạnh
Thông báo về việc công bố công khai văn bản số 7852/UBND-ĐT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố  (30/01/2018)
  
Thông báo về việc công bố công khai văn bản số 7852/UBND-ĐT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố về công nhận Công ty CP Phát triển nhà Thanh Đa được làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cụm 08 chung cư lô số, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh
Thông báo về việc điều chỉnh Thông báo số 308/TB-UBND-TNMT ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh  (13/12/2017)
  
Thông báo về kế hoạch công bố công khai Quyết định số 5030/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  (08/12/2017)
Thông báo về kế hoạch công bố công khai Quyết định số 5030/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 25, quận Bình Thạnh
Thông báo về kế hoạch công bố công khai văn bản số 6503/UBND-ĐT ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  (08/12/2017)
Thông báo về kế hoạch công bố công khai văn bản số 6503/UBND-ĐT ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư dự án Khu căn hộ cao tầng tại số 124/9D đường Ung Văn Khiêm Phường 25, quận Bình Thạnh
Thông báo về kế hoạch công bố công khai Quyết định số 4231/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  (06/12/2017)
  
Thông báo về kế hoạch công bố công khai Quyết định số 4231/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 1, 2, 3 và 14, quận Bình Thạnh
Quyết định về duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Trường Cán bộ Thành phố và khu công viên cây xanh thể dục thể thao, khu tái định cư phường 12, quận Bình thạnh  (06/09/2017)
Văn bản đính kèm: 1557/QĐ-UBND
Quyết định về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 19 - 21, quận Bình Thạnh (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông)  (06/09/2017)
Văn bản đính kèm: 5386/QĐ-UBND
Quyết định về phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 1,2,3 và 14, quận Bình Thạnh (Phần Quy hoạch - Kiến trúc và Giao thông)  (06/09/2017)
Văn bản đính kèm: 2616/QĐ-UBND-QLĐT
Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị Trường Cán bộ Thành phố và khu công viên cây xanh TDTT, khu tái định cư phường 12, Quận Bình Thạnh (tỉ lệ 1/2000)  (06/09/2017)
Văn án đính kém: 4500/2007/QĐ-UBND-QLĐT

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm