SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
8
2
3
3
6
Lĩnh vực đô thị 23 Tháng Mười 2020 4:01:57 SA
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện  (16/07/2020)
Văn bản đính kèm: 2543/QĐ-UBND
Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận huyện  (04/01/2020)
Văn bản đính kèm: 5395/QĐ-UBND
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Xây dựng  (04/01/2020)
Văn bản đính kèm: 5392/QĐ-UBND
Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện  (10/03/2018)
Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện a) Trình tự thực hiện - Bước 1: Cán bộ thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ đề nghị cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý gửi 01 bộ hồ sơ thuê nhà ở công vụ đến Ủy ban nhân dân quận, huyện (Phòng có chức năng quản lý nhà công vụ). - Bước 2: Trong thời hạn ...
Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng:  (26/01/2018)
Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng: a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 ...
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng:  (26/01/2018)
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng: a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ ...
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng:  (26/01/2018)
Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng: a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến ...
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời:  (26/01/2018)
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời: Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 ...
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo:  (26/01/2018)
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo: Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ ...
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ  (26/01/2018)
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ: a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm