SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
1
0
8
1
9
Tin tức sự kiện 25 Tháng Ba 2011 5:20:00 CH

Lịch sử ra đời và phát triển ngành thể dục thể thao Việt Nam

KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM (27/3/1946 - 27/3/2011)

 

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; ngày 31/01/1946, Người ký Sắc lệnh số 14, thành lập Nha Thể dục Trung ương thuộc Bộ Thanh niên, tiền thân của ngành thể dục thể thao (TDTT) ngày nay.
Ngành TDTT mới ra đời với nhiệm vụ là liên lạc mật thiết với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục để nghiên cứu phương pháp và thực hành thể dục trong toàn quốc nhằm tăng cường sức khỏe quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam. Để mở rộng các hoạt động TDTT, trọng tâm là chỉ đạo công tác giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ, ngày 27/3/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tiếp Sắc lệnh số 33 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục. Đây là cơ quan quản lý, điều hành công tác TDTT trong phạm vi cả nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Để nền thể thao mới phát triển mang bản chất cách mạng, vì lợi ích của toàn dân và đất nước; có định hướng đúng đắn và mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng; cũng ngay trong ngày 27/3/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục". Lời kêu gọi của Người như ánh dương tỏa chiếu, định hướng cho sự hình thành và phát triển nền TDTT của nước ta. Nội dung Lời kêu gọi ngắn gọn như sau:
...“Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt; mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe.
Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe, là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tập thì khí khuyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe
Bộ Giáo dục có Nha Thể dục, mục đích là để khuyên và dạy cho đồng bào tập thể dục, đặng giữ gìn và bồi đắp sức khỏe.
Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập".
                                                                                                                                                                     Hồ Chí Minh
"Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục" của Bác Hồ ảnh hưởng sâu sắc đến tình cảm, tinh thần và hành động của nhân dân. Chỉ 2 tháng sau lời kêu gọi của Bác Hồ đăng trên báo Cứu quốc, đã dấy lên phong trào "Khỏe vì nước" hết sức sôi nổi. Mọi người hăng hái làm theo lời kêu gọi của vị lãnh tụ kính yêu.
Đối với đường lối lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn rất coi trọng công tác đối ngoại của TDTT. Bởi Người cho đó là một phương tiện quan trọng để giao lưu, đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trong cộng đồng quốc tế. Vì thế, mọi hoạt động đối ngoại ở trong nước hay quốc tế Người cũng yêu cầu đều phải đặt mục tiêu đoàn kết, hữu nghị lên hàng đầu. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Ủy ban Thể dục thể thao đã thành lập các đội tuyển quốc gia với nhiều bộ môn để tham gia thi đấu giao hữu và các giải quốc tế.
Tuy có các tên gọi khác nhau qua từng thời kỳ như: Nha Thể thao Trung ương thuộc Bộ Thanh niên rồi đến Nha thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục (1946), sau này là Ban Thể dục thể thao Trung ương (1957) và tiếp đó đổi thành Ủy ban Thể dục Thể thao (1960), nhưng chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của ngành TDTT Việt Nam vẫn luôn nhất quán theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm chỉ đạo của Đảng ta, luôn giữ được vị trí trong xã hội và qua các giai đoạn cách mạng khác nhau. Sau ngày đất nước thống nhất, ngành TDTT Việt Nam có điều kiện hội nhập thế giới, tham gia các kỳ Olympic, SEA Games, các giải bóng đá trong khu vực và quốc tế… Qua các cuộc tranh sức, tranh tài, nhiều vận động viên nước ta đạt được những thành tích đáng kể.
Để ghi dấu sự kiện lịch sử ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và Thể dục (27/3/1946), cách nay hơn 20 năm, ngày 29/01/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 25/CT lấy ngày 27/3 hàng năm làm "Ngày Thể thao Việt Nam". Suốt hàng chục năm qua, vào những ngày này các địa phương trong cả nước đều tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể.
Bác Hồ trong một chuyến về thăm trường Đại học Thể dục - Thể thao Bắc Ninh, ngày 14/12/1961 (TL-TNN st)
Chúng ta luôn biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khai sinh ra nền TDTT mới cho nước nhà với mục đích là chăm lo tốt sức khỏe cho nhân dân, đồng thời "Khỏe để phụng sự và bảo vệ Tổ quốc".
Trong xu thế phát triển và hội nhập, nước ta đang bước vào thời kỳ mới tiến lên xây dụng chủ nghĩa xã hội một cách vững vàng theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra. Do đó, mỗi người phải luôn Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có hoạt động thể dục thể thao để xây dựng con người mới phát triển toàn diện. Từ đó cùng ra sức góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".
tnn (st)

Số lượt người xem: 11667    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm