SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
9
9
8
9
8
Tin tức sự kiện 07 Tháng Năm 2011 9:10:00 CH

HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN "SỔ TAY ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" NĂM 2011

 

QUẬN ỦY BÌNH THẠNH                                                                                                                                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BCĐ CVĐ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO                                                                                                                         Bình Thạnh, ngày 18 tháng 4 năm 2011
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
                * 
     Số 11- HD/BCĐ
 
HưỚng dẪn
Việc thực hiện “Sổ đăng ký cá nhân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh” năm 2011
Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chỉ đạo cấp quận hướng dẫn và gợi ý một số nội dung để các đồng chí đảng viên, cán bộ công chức nghiên cứu tham khảo trong thực hiện "Sổ đăng ký cá nhân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2011 như sau:
I. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ:
1. Đối với cán bộ là lãnh đạo, quản lý:
Tiếp tục thực hiện các nội dung đăng ký theo Kế hoạch 100-KH/QU ngày 04/12/2009 của Ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp quận về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
2. Đối với đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, giáo viên đương chức:
Căn cứ vào thực tế chương trình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị nơi mình công tác tập trung đăng ký thực hiện các nội dung:
- Nâng cao bản lĩnh chính trị, tính kiên định của cán bộ đảng viên, kiên quyết đấu tranh chống lại các âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phản động.
- Nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
- Thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt và tiêu dùng, chống tham ô, lãng phí. Thực hiện nếp sống văn minh mỹ quan đô thị, xây dựng tác phong khi tiếp xúc với dân.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, chăm lo, xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa thuận, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.
Ngoài ra, tùy khả năng của từng đồng chí có thể đăng ký thực hiện các công trình, phần việc nhằm thực hiện tốt chủ trương Năm thanh niên, Năm vì trẻ em, kỷ niệm 35 năm thành lập quận.
2. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức đã nghỉ hưu:
Tuỳ theo điều kiện của từng cá nhân, các đồng chí có thể đăng ký thực hiện những công việc phù hợp với sức khỏe và khả năng thực hiện của từng đồng chí như: Sống vui khỏe, làm gương cho con cháu, giúp đỡ các hộ xung quanh, tham gia các hoạt động tại khu phố, tổ dân phố…
II. TỰ NHẬN XÉT:
- Hàng tháng đảng viên, cán bộ công chức tự nhận xét những nội dung đã đăng ký thực hiện thông qua phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị.
- Cuối năm đảng viên, cán bộ công chức, giáo viên tự nhận xét và ghi nội dung những việc mình đã làm được và chưa làm được trong sổ đăng ký cá nhân, báo cáo chi bộ, đơn vị trong cuộc họp chi bộ (hoặc đơn vị) kiểm điểm phân tích chất lượng đảng viên (hoặc đánh gia công chức). Việc tự nhận xét của đảng viên phải mang tính đảng, tự mình nhận xét là chính.
III. XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY HOẶC THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ:
- Đối với các đồng chí đảng viên thì phần ký xác nhận do đồng chí Bí thư chi bộ xác nhận.
- Đối với các đồng chí là Bí thư chi bộ thì phần ký xác nhận do đồng chí Phó Bí thư chi bộ hoặc đồng chí ủy viên ký. Nếu chi bộ không có cấp ủy việc ký tên xác nhận do đồng chí Bí thư cấp ủy cấp trên trực tiếp xác nhận.
- Đối với các đồng chí là bí thư chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy, nếu chi bộ không có Phó bí thư thì phần xác nhận của đồng chí Bí thư chi bộ sẽ do Ban Tổ chức Quận ủy xác nhận.
- Đối với các đồng chí là Thủ trưởng đơn vị (trường hợp không phải là đảng viên) thì phần ký xác nhận do đồng chí Thủ trưởng cấp trên trực tiếp ký xác nhận. Ví dụ: Hiệu trưởng các trường nếu không là đảng viên thì sẽ do Trưởng phòng Giáo dục quận xác nhận.                                                                    
                                                                                                                                                            tm. ban chỈ đẠo
                                                                  phó bí thư thưỜng trỰc
                                                        phó ban chỈ đẠO thưỜng trỰc
 
    
                                                              nguyỄn anh dũng

 


Số lượt người xem: 19333    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm