SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
1
0
7
9
9
Tin tức sự kiện 25 Tháng Hai 2015 2:30:00 CH

Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và công tác tuyên truyền miệng là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ "lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc". Theo tinh thần Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X, tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng, chính thống không thể thay thế. Trong thời đại bùng nổ thông tin, càng khẳng định vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng - một loại vũ khí sắc bén, linh hoạt, được đánh giá là phương pháp có giá trị, hiệu quả nhất.

Trong thời gian qua, việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các cơ sở Đảng được quan tâm nhiều hơn thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội, Qua đó các cấp ủy Đảng kịp thời thông tin những quan điểm, chủ trương của Đảng và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần giải quyết có hiệu quả một số vấn đề phức tạp trên lĩnh vực tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân như việc lấy ý kiến Hiến pháp năm 1992, một số dự thảo Luật, Nghị định; việc thực hiện các dự án giải tỏa, đền bù trên địa bàn quận; những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, tình hình bất ổn của các nước trong khu vực.... Trong đó, có chú trọng việc nhận diện và phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái.

Các cơ sở Đảng thường xuyên củng cố tổ dư luận xã hội tại cơ quan, đơn vị. Đây cũng là việc thể hiện rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các đồng chí Bí thư cấp ủy và cấp ủy viên trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng góp phần tích cực trong việc tham mưu, đề xuất cho Đảng bộ, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn, nhất là duy trì tốt việc phản ánh qua điện thoại khi có những tình huống phức tạp, đột xuất phát sinh như tệ nạn xã hội, ma túy, tình trạng ô nhiễm môi trường... Khi nhận được thông tin phản ánh, thành viên tổ dư luận xã hội báo cáo Đảng ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết, từ đó đã giải quyết được mốt số vấn đề bức xúc trong nhân dân. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng phát huy tốt hiệu quả hoạt động của tổ dư luận xã hội tại cơ quan, đơn vị, phát huy nhân tố tích cực trong nhân dân, dựa vào nhân dân để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tạo thành sức mạnh tại địa phương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại biểu trao đổi kinh nghiệm, cách làm trong công tác nắm bắt tư tưởng và tuyên truyền miệng.

 

Việc nắm bắt tình hình tư tưởng còn được các cơ sở Đảng quan tâm thông qua việc tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội bằng phiếu khảo sát. Trong năm 2014, các cơ sở Đảng đã tổ chức được 26 cuộc điều ra dư luận xã hội, trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường… mỗi cuộc điều tra từ 200 - 500 phiếu. Công tác điều tra dư luận xã hội được đánh giá là một trong những kênh thông tin khá quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; góp phần tích cực vào việc định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận, giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có việc triển khai các dự án, tranh chấp đất đai, giải quyết các vấn đề mà Nhân dân bức xúc như việc tham gia giải quyết các điểm nổi cộm trên địa bàn quận năm 2014 là giải quyết tình hình di dời của các hộ dân lô IV, VI Phường 27; việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của nước ta trong thời gian qua... Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng đã từng bước được đổi mới về nội dung, hình thức, từ đó góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc phát sinh ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền miệng được các cấp ủy Đảng quan tâm hơn, trong đó từng bước phát huy được vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tổ chức Đảng và hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ quận đến cơ sở. Hoạt động tuyên truyền miệng ngày càng phong phú và có tính thời sự cao; các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương được báo cáo viên tuyên truyền có hiệu quả, từ đó nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt đạt được, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, công tác tuyên truyền miệng vẫn còn một số mặt hạn chế việc nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; chưa phát huy hết vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội. Hiệu quả công tác tuyên truyền miệng chưa cao, đối tượng được tuyên truyền chỉ ở đảng viên, cán bộ công chức - viên chức, Ban chấp hành các đoàn thể và nòng cốt chính trị, chưa sâu rộng trong Nhân dân; nội dung tuyên truyền còn khô cứng, rập khuôn, chưa chắt lọc cho phù hợp với từng địa phương, đơn vị; kỹ năng tuyên truyền một số báo cáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu, chủ yếu là tuyên truyền một chiều mang tính thông tin, truyền đạt, ít liên hệ thực tế. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do nhận thức của một vài cấp ủy Đảng về công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở chưa sâu, công tác đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, cán bộ và Nhân dân chưa đúng mức. Một số ít cán bộ, đảng viên tư tưởng dao động do bị tác động tình hình chung trong và ngoài nước; nội dung tuyên truyền có lúc thiếu tính thời sự; một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa năng động, ngại nghiên cứu, đổi mới, cập nhật nội dung, cách thức truyền đạt chưa thật sự hấp dẫn và cuốn hút người nghe.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế; trong thời gian tới, các cơ sở Đảng cần chủ động, tăng cường việc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và xác định đây là khâu then chốt hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đơn vị, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên trình bày chính kiến, nguyện vọng; Nâng cao trách nhiệm và đẩy mạnh hoạt động của tổ dư luận xã hội từ quận đến cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là những người có phẩm chất chính trị, có uy tín, khả năng nói, có trình độ trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau; tuyên truyền phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng gắn với kế hoạch, chương trình cụ thể của địa phương, đơn vị; tuyên truyền kịp thời, nhạy bén, chính xác, nhất là đối với những sự kiện thời sự, những vấn đề mới phát sinh được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, góp phần làm rõ định hướng dư luận.

                                                                                                                                                                         thanh trúc

                                                         (Ban Tuyên giáo Quận ủy)

 


Số lượt người xem: 19166    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm