SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
1
0
8
6
8
Tin tức sự kiện 01 Tháng Hai 2017 11:10:00 SA

Triển khai kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường tại tuyến rạch Văn Thánh và Xuyên Tâm

      Căn cứ từ tình hình thực tế tại các tuyến kênh rạch do thành phố quản lý trên địa bàn quận là rạch Văn Thánh, rạch Xuyên Tâm; ngày 20/12/2016, UBND quận Bình Thạnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền và phối hợp xử lý lục bình, rong cỏ và giữ gìn vệ sinh môi trường tại 2 tuyến rạch vừa nêu.

Có một số nội dung và giải pháp cần thực hiện là: tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng bằng hình thức tuyên truyền xuống từng hộ dân về ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường nhằm xóa bỏ thói quen và hành vi vứt rác xuống kênh rạch. Song song đó, tiếp tục vận động Nhân dân tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa bàn dân cư trên cơ sở phát huy vai trò, sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể. Bên cạnh đó, vận động sớm di dời các hộ dân xây dựng lấn chiếm luồng sông, kênh, rạch làm thu hẹp dòng chảy, tạo ao tù nước đọng gây mất vệ sinh nghiêm trọng và ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Thường trực UBND quận đề nghị UBMTTQ quận, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN quận... phát huy vai trò trong việc kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động tuyên truyền và giao nhiệm vụ cho các tổ chức trong hệ thống chính trị tại cơ sở, thành lập nhóm tuyên truyền nòng cốt phường và khu phố để tăng cường tuyên truyền đến các hộ dân. Mặt khác, xây dựng thang điểm thi đua hàng năm để đánh giá việc thực hiện tuyên truyền về công tác này.
Thêm vào đó, cần tổ chức ra quân tổng vệ sinh tại các tuyến sông, kênh, rạch có phát sinh lục bình, rong cỏ, rác thải; đi đôi với việc thực hiện thường xuyên nạo vét, duy tu hệ thống rạch Xuyên Tâm, Văn Thánh đi đôi với tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xả rác, nước thải xuống kênh rạch, xây dựng lấn chiếm kênh rạch.
Để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch một cách lâu dài và hiệu quả, các Phường 2, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 26 cần thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường các tuyến rạch trên địa bàn.                                               
                                                                    xq

Số lượt người xem: 428    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm