SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
9
1
3
9
3
45 năm thành lập quận 28 Tháng Tư 2021 11:50:00 SA

Thi viết Hội thi 45 năm Bình Thạnh

 

THI VIẾT
1. Nội dung: Các cá nhân tham gia viết bài dự thi với câu hỏi như sau:
Ông (bà) hãy trình bày những thành tựu nổi bật của Đảng bộ và Nhân dân quận Bình Thạnh qua 45 năm xây dựng và phát triển. Để hướng đến xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững theo mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ quận đã đề ra, theo Ông (bà) cần tập trung những giải pháp nào.
* Tài liệu tham khảo:
+ Lịch sử đấu tranh xây dựng và phát triển của Đảng bộ và Nhân dân quận Bình Thạnh (1930 - 2015).
+ Bình Thạnh - 25 năm, 30 năm, 35 năm xây dựng và phát triển.
+ Những hình ảnh và tư liệu trong Nhà truyền thống quận.
+ Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh các nhiệm kỳ X, XI và XII.
2. Hình thức:
- Mỗi cá nhân chỉ tham gia một bài dự thi (viết tay hoặc đánh máy), bài dự thi được đóng thành tập, có sưu tầm hình ảnh cho bài viết, khuyến khích minh họa các số liệu bằng biểu đồ.
- Bài dự thi nếu đánh máy thì in trên giấy A4, phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, đảm bảo ít nhất 20 trang (cả hình ảnh và chữ viết).
- Bìa dự thi ghi rõ đầy đủ: Họ và tên, năm sinh, giới tính, nghề nghiệp, đơn vị công tác (hoặc học tập); địa chỉ cư ngụ, số điện thoại, tổ chức chính trị - xã hội đang tham gia (đảng viên, đoàn viên, hội viên, khác).
Lưu ý: những bài dự thi sao chép lẫn nhau sẽ bị loại.
3. Thời gian: Bài dự thi được cơ sở Đảng gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy chậm nhất thứ Ba - ngày 27 tháng 5 năm 2021.
 

 


Số lượt người xem: 3020    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm