SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
9
1
2
5
5
45 năm thành lập quận 14 Tháng Sáu 2021 1:04:19 CH
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG  (07/06/2021)
  
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỘI THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN BÌNH THẠNH 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN Ban Tổ chức hội thi chúc mừng 03 thí sinh đạt giải cao nhất Tuần 1 - Giải Nhất: Lê Hồ Bá Anh – Đơn vị phường 6. - Giải Nhì: Nguyễn Xuân Phúc - Đơn vị phường 1. - Giải Ba: Nguyễn Dương Thanh Tân - Đơn ...
Hội Thi 45 năm bình thạnh  (28/04/2021)
  
Thi trực tuyến Hội thi 45 năm Bình Thạnh  (28/04/2021)
  
THI TRỰC TUYẾN 1. Nội dung: - Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của quận Bình Thạnh từ năm 1930 đến nay. - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XII. 2. Hình thức: Tổ chức hội thi theo tuần (5 tuần) - Thí sinh tham gia thi sẽ trả lời 09 câu trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ. - ...
Thi viết Hội thi 45 năm Bình Thạnh  (28/04/2021)
  
THI VIẾT 1. Nội dung: Các cá nhân tham gia viết bài dự thi với câu hỏi như sau: Ông (bà) hãy trình bày những thành tựu nổi bật của Đảng bộ và Nhân dân quận Bình Thạnh qua 45 năm xây dựng và phát triển. Để hướng đến xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững theo mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ ...
THÔNG BÁO SỐ 1 Về thể lệ hội thi “Bình Thạnh - 45 năm xây dựng và phát triển”  (26/04/2021)
THÔNG BÁO SỐ 1 Về thể lệ hội thi “Bình Thạnh - 45 năm xây dựng và phát triển” -------------- Căn cứ Kế hoạch số -KH/QU ngày tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận về việc tổ chức hội thi “Bình Thạnh - 45 năm xây dựng và phát triển”, Ban Tổ chức hội thi thông báo thể lệ cụ thể như sau: I. THI VIẾT: 1. Đối tượng dự thi: - Cán bộ, đảng ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm