SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
4
1
4
9
7
Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách 18 Tháng Mười 2019 1:23:46 SA
Thông Báo về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh  (09/05/2014)
THÔNG BÁO Về Người phát ngôn và chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban ...
Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  (26/03/2014)
Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Hiến pháp) thay thế cho Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta (Nhà nước ta đã ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm