SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
9
1
3
6
5
Thông tin dự án chuẩn bị đầu tư 28 Tháng Năm 2015 9:20:00 SA

Thông Báo 342/TB ngày 21/4/2015 V/v mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 ủa Chính phủ Dự án đầu tư xây dựng cụm 08 chung cư lô số - Cư xá Thanh Đa, hường 27, quận Bình Thạnh.

 

THÔNG BÁO
Mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở
theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010
của Chính phủ Dự án đầu tư xây dựng cụm 08 chung cư lô số - Cư xá Thanh Đa,
Phường 27, quận Bình Thạnh.

 

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;
Căn cứ Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
Căn cứ Công văn số 1970/VP-ĐTMT ngày 22/3/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố thông tin dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố;
Căn cứ Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 27, quận Bình Thạnh;
Căn cứ Công văn số 2451/UBND-QLĐT ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về phương án đầu tư tại chung cư lô IV – VI và cụm chung cư lô số Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Hữu Tín tại Thông báo số 179/VP-ĐTMT ngày 12/3/2014, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thông báo công khai các thông tin của Dự án xây dựng cụm 08 chung cư lô số - Cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh trên Cổng thông tin điện tử (website) của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, cụ thể như sau:
1.     Về vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng đất:
1.1.      Vị trí: tại Phường 27, quận Bình Thạnh. Ranh giới khu đất được xác định như sau:
    + Phía Bắc: giáp dự án Đoạn 2 sông Sài Gòn, đường số 4.
    + Phía Nam: giáp khu dân cư hiện hữu, trường mầm non Phường 27 và đường số 3.
             + Phía Đông: giáp đường số 2, đường Thanh Đa và khu dân cư hiện hữu.
            + Phía Tây: giáp dự án chống sạt lở kênh Thanh Đa đoạn 1.4.
1.2.      Diện tích: 73.211m2.
1.3.      Hiện trạng công trình: Tổng số căn hộ trong khu vực lập dự án: khoảng 1.427 căn hộ thuộc 08 lô chung cư lô số Cư xá Thanh Đa, trong đó:
+ Chung cư lô IV – VI: diện tích khoảng 16.254m2 đã được bồi thường giải tỏa.
+ 06 chung cư lô số còn lại (lô I, II, VIII, IX, X, XI): diện tích khoảng 56.957m2, khoảng 1.427 hộ dân (khoảng 4.748 người).
2.     Chủ trương thực hiện:
Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh mời gọi đầu tư và tổ chức thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án phá dỡ 08 chung cư lô số Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh, đầu tư xây dựng tổ hợp công trình căn hộ chung cư, khu thương mại dịch vụ, công trình công cộng (nhà trẻ, mẫu giáo, trường THCS).
3.     Mục tiêu dự án:
Đầu xây dựng lại các chung cư cũ, xuống cấp, hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ trên địa bàn Thành phố, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
4. Phương thức lựa chọn chủ đầu tư: Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.
5.     Cơ cấu sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
Theo Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 27, quận Bình Thạnh và văn bản số 458/UBND-QLĐT ngày 08/7/2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 27 như sau:
-         Diện tích đất phù hợp quy hoạch: 73.211m2.
-         Cơ cấu sử dụng đất:
+ Đất ở kết hợp thương mại – dịch vụ: 37.038m2, chiếm tỷ lệ 50,6%
+ Đất công trình công cộng (trường THCS): 8.000m2, chiếm tỷ lệ 10,9%.
+ Đất giao thông: 20.035m2, chiếm tỷ lệ 27,4%.
+ Đất cây xanh: 8.138m2, chiếm tỷ lệ 11,1%.
-         Chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc khu ở:
+ Mật độ xây dựng tối đa: 40%
+ Tầng cao tối đa: 30 tầng
+ Hệ số sử dụng đất: 8
+ Quy mô dân số: 7.948 người (khoảng 4.748 người tái định cư và tăng thêm tối đa 3.200 người).
-         Hạng mục nhà ở:   
+ Số căn hộ: tạm tính khoảng 2.494 căn, trong đó:
+ Số căn hộ phục vụ mục tiêu tái định cư: khoảng 1.427 căn
+ Số căn hộ thương mại: khoảng 1.067 căn
-         Hạng mục công trình công cộng (trường Trung học cơ sở):
+ Mật độ xây dựng tối đa: 45%
+ Tầng cao tối đa: 5 tầng
+ Hệ số sử dụng đất: 2,5 lần
6.     Phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng:
         Tổng số căn hộ trong khu vực lập dự án khoảng 1.427 căn hộ chung cư, trong đó:
+ Chung cư lô IV – VI: diện tích khoảng 16.254m2 đã được bồi thường giải tỏa.
+ 06 chung cư lô số còn lại (lô I, II, VIII, IX, X, XI): diện tích khoảng 56.957m2, khoảng 1.427 hộ dân (khoảng 4.748 người).
Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng như sau: Chủ đầu tư phải có phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, vị trí quỹ nhà dự kiến bố trí tạm cư theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
7.     Về kế hoạch sử dụng đất
Khu đất được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.
8.     Về nghĩa vụ tài chính liên quan:
Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạm cư đối với lô IV – VI vào ngân sách Thành phố (theo kinh phí thực tế Ủy ban nhân dân quận đã bồi thường).
Các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo quy định khi hoạt động đầu tư.
9.     Về ưu đãi nhà đầu tư:
Miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.
10.            Nguồn vốn thực hiện dự án;
Chủ đầu tư sử dụng mọi nguồn vốn phù hợp quy định pháp luật đề đầu tư xây dựng theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
11.            Về tiến độ thực hiện dự án: dự kiến trong 09 năm (kể từ khi có văn bản công nhận chủ đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố).
12.            Về điều tiết nhà ở xã hội:
Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về Phát triển và Quản lý nhà ở xã hội và Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20/5/2014 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.
13.            Quản lý, vận hành và khai thác dự án sau khi xây dựng xong
13.1.                       Đối với hạng mục hạ tầng kỹ thuật:
Các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật như: san nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, trạm điện, trạm cấp nước, trạm xử lý nước thải, chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành.
13.2.                       Đối với hạng mục nhà ở:
-      Nhà ở thương mại: Chủ đầu tư quản lý, khai thác vận hành vả kinh doanh nhà ở sau khi hoàn tất việc xây dựng nhà ở theo Luật Nhà ở, Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (cần xác định rõ số lượng cụ thể)
-      Nhà ở tái định cư trên địa bàn quận Bình Thạnh : nhà đầu tư có trách nhiệm dành quỹ nhà để bán tái định cư tại chỗ cho các hộ dân tại các chung cư lô số, cư xá Thanh Đa.
13.3.                       Đối với hạng mục công trình công cộng:
Chủ đầu tư đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục công trình công cộng và tổ chức lập hồ sơ hoàn công và kiển định chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng, đồng thời có trách nhiệm quản lý, bảo trì đến khi bàn giao cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh để quản lý theo quy định.
13.4.                       Đối với hạng mục công trình thương mại dịch vụ:
Chủ đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng và vận hành theo quy định.
14.       Về nghĩa vụ của chủ đầu tư
14.1.      Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định chấp thuận đầu tư dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm nộp toàn bộ phần kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân và hỗ trợ chi phí tạm cư, tái định cư của chung cư lô IV- VI, vào tài khoản của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tại kho bạc Nhà nước (theo kinh phí thực tế Ủy ban nhân dân quận đã bồi thường).
14.2.     Sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận công nhận làm chủ đầu tư dự án, nhà đầu tư được lựa chọn phải thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư đầu tư có sử dụng đất (từ 5% đến 10% tổng mức đầu tư dự kiến của dự án) theo quy định tại Điều 58, Luật Đất đai và vận dung Mục 2, Khoản III, Phần II, Thông tư số 03/2009/TT-BKHĐT ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, trong thời hạn 30 ngày làm việc, vào một tài khoản của Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Tài chính làm chủ tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại. Quá thời hạn trên, Nhà đầu tư được lựa chọn vẫn chưa thực hiện ký quỹ sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.
Trong trường hợp, nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án hoặc tiến độ triển khai dự án không đảm bảo theo yêu cầu, thì nhà đầu tư sẽ bị xem xét, xử lý tiền ký quã đảm bảo thực hiện dự án theo quy định.
14.3.     Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: chủđầu tư có trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, kể cả việc đấu nối và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để quản lý theo quy định
14.4.     Hệ thống hạ tầng xã hội: đối với công viên cây xanh sử dụng công cộng, chủ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình, bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
14.5.     Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, và bàn giao diện tích khoảng 4.460m2 để Ủy ban nhân dân quận đầu tư xây dựng Trường Trung học cơ sở.
14.6.     Bán lại quỹ nhà phục vụ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân có đăng ký tái định cư tại chỗ theo quy định.
14.7.                       Thực hiện nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước.
15.       Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án đối với khu đất chưa hoàn tất công tác bồi trường giải phóng mặt bằng:
Căn cứ khoản 1, Điều 20 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính Phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và Điểm a, Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ:
Về điều kiện để nhà đầu tư tham gia dự thầu:theo Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Điều 16, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2320/BXD-QLN ngày 22/9/2014, quy định điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư.
Vốn đầu tư thuộc sở hữu của chủ đầu tư quy định tại các Điểm a và b nêu trên phải là vốn thực có của chủ đầu tư tính đến năm trước liền kề với năm chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị được thể hiện trong báo cáo tài chính của chủ đầu tư năm trước liền kề với năm lập dự án (có tên trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện được thực hiện nghiệp vụ kiểm toán năm 2014 và năm 2015 của Bộ Tài chính) kiểm toán độc lập xác nhận. Trường hợp doanh nghiệp và hợp tác xã mới thành lập thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
-         Về thời gian tiếp nhận, nơi đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:
Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin (ngày đăng tải nội dung theo Thông báo mời gọi đầu tư trên cổng thông tin điện tử quận Bình Thạnh).
16.            Nơi đăng ký tham gia
Tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần).
Địa chỉ Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh: 06 Phan Đăng Lưu, Phường 14, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh./.
 
                                                                KT. CHỦ TỊCH
                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                ĐÃ KÝ
                                                                  DƯƠNG HỒNG THẮNG

 

 


Số lượt người xem: 2468    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm