SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
9
1
3
2
9
Thông tin dự án chuẩn bị đầu tư 28 Tháng Năm 2015 9:40:00 SA

Thông báo 406/TB ngày 8/5/2015 Điều chỉnh một số nội dung của Thông báo số 342/TB-UBND

 

THÔNG BÁO 
Điều chỉnh một số nội dung của Thông báo số 342/TB-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về Mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Dự án đầu tư xây dựng cụm 08 chung cư lô số - Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh.

 

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;
Căn cứ Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
Căn cứ Công văn số 1970/VP-ĐTMT ngày 22/3/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố thông tin dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố;
Căn cứ Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 27, quận Bình Thạnh;
Căn cứ Công văn số 2451/UBND-QLĐT ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về phương án đầu tư tại chung cư lô IV – VI và cụm chung cư lô số Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh;
Căn cứ Thông báo số 342/TB-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về Mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ - Dự án đầu tư xây dựng cụm 08 chung cư lô số - Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh;
Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Thông báo điều chỉnh một số nội dung của Thông báo số 342/TB-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về Mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ - Dự án đầu tư xây dựng cụm 08 chung cư lô số - Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh, cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh Mục 5. Cơ cấu sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:
Theo Quyết định số 5256/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 27, quận Bình Thạnh và văn bản số 458/UBND-QLĐT ngày 08/7/2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc theo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 27 như sau:
-         Diện tích đất phù hợp quy hoạch: 73.211m2.
-         Cơ cấu sử dụng đất:
+ Đất ở kết hợp thương mại – dịch vụ: 37.038m2, chiếm tỷ lệ 50,6%
+ Đất công trình công cộng (trường THCS): 8.000m2, chiếm tỷ lệ 10,9%.
+ Đất giao thông: 20.035m2, chiếm tỷ lệ 27,4%.
+ Đất cây xanh: 8.138m2, chiếm tỷ lệ 11,1%.
-         Chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc khu ở:
+ Mật độ xây dựng tối đa: 40%
+ Tầng cao tối đa: 30 tầng
+ Hệ số sử dụng đất: 8
+ Quy mô dân số: tối đa 7.948 người
2.       Điều chỉnh Mục 6. Phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng:
         Tổng số căn hộ trong khu vực lập dự án khoảng 1.427 căn hộ chung cư, trong đó:
+ Chung cư lô IV – VI: diện tích khoảng 16.254m2 đã được bồi thường giải tỏa.
+ 06 chung cư lô số còn lại (lô I, II, VIII, IX, X, XI): diện tích khoảng 56.957m2, khoảng 1.427 hộ dân (khoảng 4.748 người).
3.     Điều chỉnh Mục 9. Về ưu đãi nhà đầu tư: theo quy định hiện hành
4.        Bổ sung thêm Mục 17. Về nghĩa vụ của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh:
         - Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có trách nhiệm ban hành Thông báo mời gọi đầu tư công khai các thông tin của Dự án đầu tư xây dựng cụm 08 chung cư lô số - Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh trên Cổng thông tin điện tử (website) của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở.
         - Tổ chức tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin (ngày đăng tải nội dung theo Thông báo mời gọi đầu tư trên cổng thông tin điện tử quận Bình Thạnh).
         - Tổ chức tiến hành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cụm 08 chung cư lô số - Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và quy định tại Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
         - Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chịu trách nhiệm giám sát việc đầu tư xây dựng của Chủ đầu tư đối với toàn bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và các công trình trên đất thuộc cụm 08 chung cư lô số - Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh theo đúng quy hoạch được duyệt, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với khu vực hiện hữu.

          Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Thông báo số 342/TB-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh./.


Số lượt người xem: 2298    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm